Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  Δευτέρα – Παρασκευή από 10:00 – 13:00.


Η Γραμματεία του Τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι στο  κτίριο K1 που δείχνει το κόκκινο βελάκι στην παρακάτω εικόνα.


Κτίριο Γραμματείας


Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στον ιστότοπο του τμήματος.

Για τηλεφωνική ή ταχυδρομική επικοινωνία χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:


Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Νέα Κτίρια Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι

Τηλ: 26310 58253 – 58353 –  58287

Email: