Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα – Παρασκευή από 10:00 – 12:00.

Η Γραμματεία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι στον κτίριο που δείχνει το κόκκινο βελάκι στην παρακάτω εικόνα.



Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στον ιστότοπο του τμήματος.

Για τηλεφωνική ή ταχυδρομική επικοινωνία χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:


Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Νέα Κτίρια Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι

Τηλ: 26310 58253 – 58353

Email: