Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-2024

Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-2024 για το Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (23/05/2024) και για το Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (03/06/2024) Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-2024 – Π.Π.Σ  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (23/05/2024) Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023-2024- Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (T.E.I.)(03/06/2024)

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023 για το Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και για το Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών. Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023 – Π.Π.Σ  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023- Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023   για το Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και για το Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών. Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 – Π.Π.Σ  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών  Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023– Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 – (Νέα έκδοση 12/01/2023)

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 (αλλαγή 12/01/2023) για το Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και για το Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών. Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023 – Π.Π.Σ  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Νέα έκδοση 12/01/2023) Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023- Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Νέα έκδοση 12/01/2023)

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2021-2022  για το Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και για το Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών. Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2021-2022 – Π.Π.Σ  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2021-2022- Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2021-22  του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2021-22 για τους φοιτητές του   Π.Π.Σ Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10/02/2022).  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξμήνου 2021-22 για τους φοιτητές του  Π.Π.Σ Τεχνολογίας  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 31/05/2022)

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22  του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Νέο 20/01/2021 –Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 για τους φοιτητές του   Π.Π.Σ Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών . Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22 για τους φοιτητές του  Π.Π.Σ Τεχνολογίας  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Διαβάστε σχετικά με τις εξετάσεις και τις δύο…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Σημαντικό Μήυνμα

Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι: Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Σημαντικό Μήυνμα

Επί του θέματος της διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 και της τροποποίησης του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022

Σχετ.: α) Η υπ΄αριθ. 482/16796/28.5.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου β) Η υπ΄αριθ. 16290/30.9.2021 απόφαση της υπ΄αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου γ) Η υπ΄αριθ. 36133/10.12.2021 απόφαση της υπ’ αριθ. 194/9.12.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου δ) Η υπ’ αριθ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Σημαντικό Μήυνμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με…

Περισσότερα