Διπλωματική Εργασία

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα: «Τροφογενείς Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τα ζώντα Δίθυρα Μαλάκια (παράγοντες κινδύνου και υγειονομικά μέτρα ελέγχου)»

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου  και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», κα. Μαρίνου Μαίρης  (ΑΜ 1105113)  με θέμα «Τροφογενείς Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τα ζώντα Δίθυρα Μαλάκια (παράγοντες κινδύνου και υγειονομικά μέτρα ελέγχου)» Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από…

Περισσότερα
Διπλωματική Εργασία

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα: «Παράπλευρα αλιεύματα ελασμοβράγχιων στον Αμβρακικό κόλπο»

Την Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 11:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Βασίλειου Μηνασίδη, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»,  , με θέμα «Παράπλευρα αλιεύματα ελασμοβράγχιων στον Αμβρακικό κόλπο». Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από το σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/j/94966710658?pwd=OHFjenNBVk1oaE1aMk5aMHlKUHkrZz09

Περισσότερα
Διπλωματική Εργασία

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο γαστερόποδο Hexaplex trunculus (Linnaeus,1758)»

Την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αναστασιάδη Αθανάσιου, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα: «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο γαστερόποδο Hexaplex trunculus (Linnaeus,1758)». Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από το σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/j/93210041247?pwd=NGdaNkEzTk02aFRPR25xdjkrVkFPQT09,

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητώντου Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα  15:30-17:45, στην Αίθουσα 3 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»  του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 σύμφωνα με το παρακάτω επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα «Γενετική διερεύνηση του πολλαπλού ζευγαρώματος του είδους Callinectes sapidus (Rathbun 1896) στη Δυτική Ελλάδα, με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs)»

Την Τρίτη, 26/09/2023 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Γεωργία Ιωαννίδου, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα «Γενετική διερεύνηση του πολλαπλού ζευγαρώματος του είδους Callinectes sapidus (Rathbun 1896) στη Δυτική Ελλάδα, με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs)» Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα «Ανάπτυξη αναπαραγωγικού συστήματος και Ερμαφροδιτισμός στα εκτρεφόμενα είδη Sparus aurata και Pagrus major της οικογένειας Sparidae»

Την Δευτέρα 18/09/2023 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ντίνα Βασιλικής του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα «Ανάπτυξη αναπαραγωγικού συστήματος και Ερμαφροδιτισμός στα εκτρεφόμενα είδη Sparus aurata και Pagrus major της οικογένειας Sparidae». Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από  τη…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα «Διατροφικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα των Ιχθύων»

Την Τετάρτη 13/9/2023 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Κάππου Παναγιώτη-Αλεξίου, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα «Διατροφικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα των Ιχθύων». Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από  τη διεύθυνσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/93672348546?pwd=SHNiSS9xRXIyemRXVk5CRFFkSVpCZz09

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» με θέμα « Η ενυδρειοπονία ως ένα παραγωγικό σύστημα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας»

Την Παρασκευή 8-9-2023 και ώρα 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Χρυσούλα Γκρίλλα, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα « Η ενυδρειοπονία ως ένα παραγωγικό σύστημα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας». Η παρακολούθηση της παρουσίασης είναι εφικτή μέσω του  παρακάτω συνδέσμου ZOOM: https://upatras-gr.zoom.us/j/95037647534?pwd=V29GUERnclZncURvR2NPLzEyc2ZLUT09 ID: 950 3764 7534 Passcode: 376787

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, 10:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις μέσω του παρακάτω συνδέσμου: Join Zoom Meeting https://upatras-gr.zoom.us/j/93491310593?pwd=em9OZDNkTm1aWStzVm9neUJRN29Rdz09 Meeting ID: 934 9131 0593 Passcode: 805264 Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του τμήματος Αλιείας και…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Την Τρίτη 9-Μαϊου 2023 και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Θεόδωρου Αντωνιάδη, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», στην Αίθουσα Προβολών του τμ. Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με θέμα: Η επίδραση του φωτός στην αύξηση και στις φωτοσυνθετικές χρωστικές επιλεγμένων κυανοβακτηρίων.

Περισσότερα