Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Ανακοινώνεται η παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ 6/16-5-2024 (θέμα 4.1) συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 20-5-2024 έως και  Κυριακή 26-5-2024. Οι φοιτητές του Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να δηλώσουν τα…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων χειμερινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Οι συμπληρωτικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29-4-2024 έως και την Κυριακή 12-5-2024, σύμφωνα με την αριθμ 5/25-4- 2024 (θέμα 8ο) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ 3 /14.03.2024 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2023-2024 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 19-03-2024 έως και Δευτέρα 15-04-2024. Οι φοιτητές του Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων επί Πτυχίω Φοιτητών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 21/1-12-2023 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος,  οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθούν από 9-1-2024 έως και 15-01-2024.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 21/1-12-2023 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και την έγκριση της τροποποίησης των κανόνων δήλωσης μαθημάτων  από την Σύγκλητο  στην υπ΄αριθμ.226/20-12-2023 συνεδρίασή της,  δίνεται παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ .έτους 2023-2024 του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη  21-12-2023 έως και την Κυριακή 31-12-2023. Οι…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ 82887 /04.11.2023, απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2023-2024 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 07-11-2023 έως και Πέμπτη 30/11/2023. Οι φοιτητές του Αλιείας και…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις μαθημάτων επί πτυχίω φοιτητών (ορθή επανάληψη)

Οι Δηλώσεις μαθημάτων (και συμπληρωτικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων) των  επί πτυχίω φοιτητών του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών,  θα πραγματοποιηθούν από τη Τρίτη  25-04-2023 έως και την Τρίτη 09-05-2023, σύμφωνα με την αριθμ 4/7-4-2023 (θέμα 4) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/8-3-2023 (θέμα 5) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Πέμπτη 13-04-2023. Οι φοιτητές του…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων εαρινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων εαρινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 28/11/2022 έως και την Δευτέρα 12/12/2022, σύμφωνα με την αριθμ. 14/24-11-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/17-10-2022 (θέμα 4ο ) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 19-10-2022 έως την Τρίτη  15-11-2022. Οι φοιτητές του…

Περισσότερα