Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Συμμετέχοντες Απόφοιτοι στην ορκωμοσία του Τμήματος ΑΑλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στις 24/04/2024

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών που αφορά τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.04.2024 και ώρα 12:00  στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24, θα συμμετάσχουν οι κάτωθι απόφοιτοι: Από το Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής στην Ορκωμοσία της 24ης Απριλίου 2024

ΟΙ αιτήσεις συμμετοχής  στην ορκωμοσία (επισυνάπτονται) θα αποστέλλονται στο email της Γραμματείας     και θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 24:00 μ.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές Για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών η διεξαγωγή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ.  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών  στο Μεσολόγγι…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Απριλίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 173/21.3.2024 συνεδρίασή του,  αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Απριλίου 2024. Για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών η διεξαγωγή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 24…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 152/26.10.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, μετά από πρόταση του Πρύτανη και τη διερεύνηση για την διεξαγωγή εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων,…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Συμμετέχοντες Απόφοιτοι στην ορκωμοσία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στις 27/07/2023

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών-μεταπτυχιακών  φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  27   Ιουλίου   2023 και ώρα 11:30 π.μ.  στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι. Η τελετή  αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με την υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των κανόνων, που  αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τίτλο  Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες …

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησης Διδακτόρων (Ιούλιος – Αύγουστος 2023)

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 134/15.6.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, μετά από πρόταση του Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα και την διερεύνηση για την διεξαγωγή εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Μάρτιος – Απρίλιος 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 116/16.2.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης,  για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2023, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών  όπως ισχύουν. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών Ορκωμοσίας

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών…

Περισσότερα