Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Πρακτικό του Ο.Δ.Ε για την ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών

Την Τρίτη 11-06-2024 ημέρα συνήλθε το μονοπρόσωπο Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του για στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει ορισθεί με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 40063/06-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΓΩ469Β7Θ-00Ω) απόφαση. Το Όργανο Διενέργειας…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Ο.Δ.Ε., Διαχειριστή και ανακήρυξη Υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών-Ορισμός Ο.Δ.Ε., διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Εκλογικός κατάλογος μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών

Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού (ΕΤΕΠ) και του Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με θητεία από 1-9-2024 έως 31-08-2025, σας επισυνάπτουμε τον εκλογικό κατάλογο μελών ΕΤΕΠ, του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών  18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00π.μ έως τις…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Ο.Δ.Ε., Διαχειριστή και ανακήρυξη Υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39138/04.06.2024…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις ΕυρωπαϊκέςΕκλογές 2024

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄αριθ. 181/30.5.2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, επόμενη ημέρα της διενέργειας των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2024, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου και εξετάσεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Εκλογές - Ψηφοφορίες

Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις φοιτητικέςεκλογές»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄αριθ. 179/16.5.2024 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.4 του άρθρου 17 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 5468/14.9.2023, τ. Β΄), αποφάσισε ομόφωνα ότι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ημέρα διενέργειας των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους…

Περισσότερα
Λογότυπο από Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δηλώσεις Συμμετοχής στο Summer Workshop της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του 12ου Regional Growth Conference

Το τριήμερο 30/5/2024 – 01/06/2024  θα πραγματοποιηθεί Summer Workshop (επισυνάπτεται το πρόγραμμά του) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του 12ου Regional Growth Conference (www.rgc.gr) που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.confer.upatras.gr/). Στο Summer Workshop θα συμμετέχουν ως ομιλητές μέλη ΔΕΠ και ερευνητές της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα μισθωθούν λεωφορεία για τη…

Περισσότερα
Συμβούλιο Νεολαίας της EUSAIR

Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων, στο Συμβούλιο Νεολαίας της EUSAIR

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε την  πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων, στο Συμβούλιο Νεολαίας της EUSAIR, το οποίο αναμένεται να συσταθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Το Συμβούλιο Νεολαίας, αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, σχεδιασμένο με στόχο να ενισχύσει τις φωνές και να εδραιώσει τις προοπτικές των νέων σε όλη την περιοχή της Αδριατικής και…

Περισσότερα
ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

ΑΡΧΕΛΩΝ Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην συστηματική παρακολούθηση και έρευνα, διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ο Πρόεδρος του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια που άρχεται  την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025. Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου…

Περισσότερα