Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα “Βοτανική”

Οι διαλέξεις του μαθήματος ‘Βοτανική’ ξεκινούν την Δευτέρα 04/03/2024 και ώρα 11.00 π.μ. Όσοι φοιτητές/τριες θα το παρακολουθήσουν δεν έχουν εγγραφεί ακόμα, να εγγραφούν στο e–class του μαθήματος (upatras eclass | ΒΟΤΑΝΙΚΗ) για να μπορούν να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό του μαθήματος. Η διδάσκουσα του μαθήματος

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα 2ου Εξαμήνου “Βοτανική”

Το μάθημα ‘Βοτανική’ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/02/2024. Η έναρξη του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης. Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα το παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στο e–class του μαθήματος Βοτανική (AS227) για να μπορούν να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό του μαθήματος. Η διδάσκουσα του…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Σημαντικό Μήυνμα

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 8ου και 10ου εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου να κάνουν εγγραφή στο eClass στα μαθήματα επιλογής 5ΠΜ και 3ΠΜ που θέλουν να παρακολουθήσουν. Υπενθυμίζεται ότι μαθήματα με πολύ περιορισμένο αριθμό ενδιαφερόμενων φοιτητών, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα  διδαχθούν.

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα “Μεταποίηση Προϊόντων Εκτροφής”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα “Μεταποίηση Προϊόντων Εκτροφής” ([AS_802]), να εγγραφούν στο e-class στην αντίστοιχη καρτέλα με διδάσκοντα τον κ. Κωνσταντίνο Φειδάντση.

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα “Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα “Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία” ([AS_401]) να εγγραφούν στο e-class στην αντίστοιχη καρτέλα με διδάσκοντα τον κ. Κωνσταντίνο Φειδάντση .

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση φοιτητών 9ου Εξαμήνου για εγγραφή σε μαθήματα

Καλούνται όλοι οι φοιτητές, που έχουν εγγραφεί σε μαθήματα επιλογής 9ου εξαμήνου να εγγραφούν άμεσα στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class. Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα “Ποιοτικός και Υγειονομικός έλεγχος αλιευμάτων”

Όσες / όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα Ποιοτικός και Υγειονομικός έλεγχος αλιευμάτων, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 12:00, να βρίσκεστε στην αίθουσα ΕΠΔΟ 5 για περαιτέρω συνεννόηση. Παρακαλώ, όπως εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-class στο αντίστοιχο μάθημα. Ο διδάσκων, Κωνσταντίνος Φειδάντσης

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα “Βιοχημεία”

Όσες / όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα Βιοχημεία, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στις 17:00, να βρίσκεστε στην αίθουσα ΕΠΔΟ 5. Η παρουσία σας στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική, και από την παραπάνω ημερομηνία θα τηρηθεί καταγραφή παρουσιών / απουσιών. Παρακαλώ, όπως εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-class στο αντίστοιχο μάθημα. Ο διδάσκων, Κωνσταντίνος Φειδάντσης

Περισσότερα
Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για το μάθημα της Πέμπτης 5/10/2023  Α΄ Εξαμήνου “Ωκεανογραφία”

Σας ενημερώνουμε του φοιτητές ότι το μάθημα Α΄ Εξαμήνου  “Ωκεανογραφία” της Πέμπτης 5/10/2023  θα  αναπληρωθεί την Παρασκευή 13/10/2023, από 9:00-12:00, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε επιστημονικό συνέδριο.

Περισσότερα