Εικόνα Pinna Nobilis

Παρακολούθηση, ανάκαμψη & υποβοήθηση στρατολόγησης του επαπειλούμενου προς εξαφάνιση είδους Pinna nobilis στην Κεφαλονιά

Το ενδημικό είδος Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) είναι το μεγαλύτερο είδος δίθυρων μαλακίων αλμυρού νερού στη Μεσόγειο Θάλασσα. Κατανέμεται σε βάθος μεταξύ 0,6 m και 60m, κυρίως σε μαλακά υποστρώματα, περιτριγυρισμένα από θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας ή σε γυμνά αμμώδη υποστρώματα. Τα τελευταία τρία χρόνια πολλά περιστατικά μαζικής θνησιμότητας συνέβησαν σε διάφορα μέρη της Μεσογείου Θάλασσας, τα περισσότερα…

Περισσότερα