Εικόνα Εργαστήρια-Εξοπλισμός Τμήματος

Στο τμήμα υπάρχουν εργαστήρια διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις όπως τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας .

Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στη θάλασσα ή λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια με τη μίσθωση αλιευτικών σκαφών (φόρμες εργασίας, δειγματολήπτες, φορητά όργανα μετρήσεων, αλιευτικά εργαλεία, σωσσίβια κλπ).


Εργαστήρια Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας& Υδατοκαλλιεργειών


Εργαστήριο

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο

E-mail

Κατσέλης Γεώργιος

26310-58202 – 58237

Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής

Γναρδέλλης Χαράλαμπος

26310 58302

Βιολογίας

Κριμπένη Αικατερίνη

26310 58233

akribeni@upatras..gr

Βιδάλης Κοσμάς – Αβραμίδου Δέσποινα

26310 58268 – 58252

Βιδάλης Κοσμάς

26310  58323 – 58324

Δημήτριος Λουκοβίτης

26310 58260

Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Φειδάντσης Κωνσταντίνος

26310 58204 – 58422