Εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτόν

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 1992 με αποστολή την καλλιέργεια μικροφυκών, τροχοζώων και Artemia για την εκμάθηση από τους φοιτητές των τεχνικών παραγωγής ζωντανής τροφής για τις λάρβες των ευρύαλων ψαριών που παράγονται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

Καλύπτει έκταση 80 m2 χωρισμένο σε δύο αίθουσες. Μία αίθουσα 30 m2 με τις εγκαταστάσεις και τις συσκευές για καλλιέργειες και μία 50 m2 με μικροσκόπια, όργανα και εκπαιδευτικά βοηθήματα για έρευνα και διδασκαλία.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην ανεύρεση, καλλιέργεια και διατήρηση τοπικών στελεχών ειδών μικροφυκών από τις λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδας και από τα υπεράλμυρα νερά των αλυκών Μεσολογγίου.

Παράλληλα αναζητά, απομονώνει και διατηρεί ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς από τις περιοχές αυτές. Καλλιεργούνται κατόπιν δοκιμών μόνο τα είδη που μπορούν να διατηρηθούν σε ακμαίες καλλιέργειες υπό τη λογική της εύκολης καλλιέργειάς των σε κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες όταν επιχειρηθεί η μαζική παραγωγή τους.

Προς επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιούνται συνεχείς εξορμήσεις στο πεδίο και λήψη δειγμάτων νερού. Κατόπιν τα δείγματα του νερού υφίστανται στο εργαστήριο τις κατάλληλες διαδικασίες για να καταλήξουν μετά από πολύ χρόνο, συνεχείς ανανεώσεις και διάφορες δοκιμασίες σε μονοειδικές καλλιέργειες commodo consequat. Duis aute irure οι οποίες αποδεικνύονται σφριγηλές και διατηρήσιμες.

Εικόνες Πλαγκτόν

Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 10 είδη μικροφυκών (6 ευκαρυωτικά, 4 κυανοβακτηριακά), 3 είδη πρωτοζώων, 2 είδη κωπηπόδων και 1 είδος τροχοζώων.

Η δημιουργία μονοειδικών καλλιεργειών δεν είναι εξασφαλισμένη για κάθε είδος είτε φυτοπλαγκτονικό, είτε ζωοπλαγκτονικό από αυτά που υπάρχουν στα δείγματα του νερού που υφίστανται τις διαδικασίες απομόνωσης και ανακαλλιέργειας στο εργαστήριο.

Η πλειονότητα των ειδών μετά την αρχική φάση της απομόνωσης δεν διατηρείται επί πολύ ούτε τα φύκη διατηρούνται σε μονοειδικότητα. Συνεπώς η προσπάθεια που καταβάλλεται στο εργαστήριο έχει αξία για αυτόν ακριβώς το λόγο, δηλαδή της διατήρησης μόνο δυναμικών και σφριγηλών ειδών που εύκολα καλλιεργούνται.

Τα είδη που διατηρούνται συνεχώς στο εργαστήριο είναι διαθέσιμα σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και εταιρείες που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευσή τους.


Ερευνητικό Πρόγραμμα ALGAVISION


Τίτλος πράξης: «Απομόνωση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού από λιμνοθάλασσες με απώτερο σκοπό την μαζική παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, λιπαρών οξέων, χρωστικών και αντιοξειδωτικών-ALGAVISON» (MIS 5048496)

Πινακίδα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ALGAVISION

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ερευνητικού προγράμματος ALGAVISION


Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εργαστηρίου


BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part1
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part2
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part3
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part4
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part5
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part6
BROCHURE-PLANKTON-LAB-PRESENT.-HOTOS-2022_Part7