Στο τμήμα υπάρχουν εργαστήρια διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις όπως τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας .

Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στη θάλασσα ή λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια με τη μίσθωση αλιευτικών σκαφών (φόρμες εργασίας, δειγματολήπτες, φορητά όργανα μετρήσεων, αλιευτικά εργαλεία, σωσσίβια κλπ).

Εργαστήρια Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας& Υδατοκαλλιεργειών

Εργαστήριο

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο

E-mail

Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Κατσέλης Γεώργιος

26310-58202 – 237

Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής

Γναρδέλλης Χαράλαμπος

26310-58302

Βιολογίας

Κριμπένη Αικατερίνη

26310-58233

Υδατοκαλλιεργειών

Χώτος Γεώργιος

26310-58268 – 252

Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας

Βιδάλης Κοσμάς

26310-58231

Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Μακρή-Σερεμέτη Μαρία

26310-58204

Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Μπαταργιάς Κων/νος

26310-58424 – 252