Εικόνα Εργαστήρια-Εξοπλισμός Τμήματος

Στο τμήμα υπάρχουν εργαστήρια διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις όπως τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας .

Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στη θάλασσα ή λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια με τη μίσθωση αλιευτικών σκαφών (φόρμες εργασίας, δειγματολήπτες, φορητά όργανα μετρήσεων, αλιευτικά εργαλεία, σωσσίβια κλπ).


Εργαστήρια Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας& Υδατοκαλλιεργειών


Εργαστήριο

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο

E-mail

Κατσέλης Γεώργιος

26310-58202 – 237

Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής

Γναρδέλλης Χαράλαμπος

26310-58302

Βιολογίας

Κριμπένη Αικατερίνη

26310-58233

akribeni@upatras..gr

Χώτος Γεώργιος

26310-58268 – 252

Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας

Βιδάλης Κοσμάς

26310-58231

Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων

Μακρή-Σερεμέτη Μαρία

26310-58204