Το  Διοικητικό Προσωπικό  Γραμματείας τμήματος απαρτίζεται από:


Άννα Σπυροπούλου,, Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58353

Φαξ: +30 26310 58287

Email: 


Μιχαλούλα Κατσώνη, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email: 


Σταυρούλα Ζορμπά, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email: szorba@upatras.gr