Το  Διοικητικό Προσωπικό  Γραμματείας τμήματος απαρτίζεται από:


Άννα Σπυροπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58353

Email: 


Μιχαλούλα Κατσώνη, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58287

Email: 


Σταυρούλα Ζορμπά, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email: szorba@upatras.gr


Σπανοπούλου Καλλιόπη, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58250

Email:


Κτίριο Γραμματείας