Κοσμάς Βιδάλης

Κοσμάς Βιδάλης

Καθηγητής
Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων – Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί

Email: 
Τηλ: +30 26310 58231, 58323, 58324

Περισσότερα
Χαράλαμπος Γναρδέλης

Χαράλαμπος Γναρδέλης

Καθηγητής
Βιομετρία, Μαθηματικά,  Πληροφορική

Email: 
Τηλ: +30 26310 58231

Περισσότερα
Γεώργιος Κατσέλης

Γεώργιος Κατσέλης

Καθηγητής
Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης

Email: 
Τηλ: +30 26310 58237

Περισσότερα
Ιωάννης Κλαδάς

Ιωάννης Κλαδάς

Καθηγητής
Υδροβιολογία-Ιχθυολογία

Email: 
Τηλ: +30 26310 58230

Περισσότερα
Δημήτριος Μουτόπουλος

Δημήτριος Μουτόπουλος

Καθηγητής
Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα

Email: 
Τηλ: +30 26310 58422

Περισσότερα
Κωνσταντίνος Φειδάντσης

Κωνσταντίνος Φειδάντσης

Καθηγητής
Επεξεργασία Ιχθυηρών

Email: 
Τηλ: +30 26310 58422, 58204

Περισσότερα
Ιωάννης Θεοδώρου

Ιωάννης Θεοδώρου

Αναπλ. Καθηγητής
Τεχνολογία Εξυγίανσης, Ποιοτικός έλεγχος και Εμπορία Οστρακοειδών

Email: 
Τηλ: +30 26310 58438

Περισσότερα
Γρηγόριος Κανλής

Γρηγόριος Κανλής

Αναπλ. Καθηγητής
Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών

Email: 
Τηλ: +30 26310 58253

Περισσότερα
Δημήτριος Λουκοβίτης

Δημήτριος Λουκοβίτης

Αναπλ. Καθηγητής
Εκτροφή Ιχθύων Θαλάσσης

Email: 
Τηλ: +30 26310 58251 58236

Περισσότερα
Παναγιώτης Λογοθέτης

Παναγιώτης Λογοθέτης

Επικ. Καθηγητής
Ιχθυοπαθολογία

Email: 
Τηλ: +30 26310 58406

Περισσότερα
Κωνσταντίνος Πούλος

Κωνσταντίνος Πούλος

Επικ. Καθηγητής
Ιχθυοπαθολογία

Email: 
Τηλ: +30 26310 58406

Περισσότερα
Αικατερίνη Κριμπένη

Αικατερίνη Κριμπένη

Λέκτορας
Στοιχεία βιολογίας θαλασσίων – υφαλμύρων

Email: 
Τηλ: +30 26310 58254

Περισσότερα

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Εικόνα Πανάγγελος Δενδρινός

Πανάγγελος Δενδρινός

Εικόνα Μαρία Μακρή Σερεμετη

Μαρία Μακρή Σερεμέτη

Εικόνα Φωτης Τσιφοπανόπουλος

Φώτης Τσιφοπανόπουλος