Κοσμάς Βιδάλης, Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων – Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί»

Βιογραφικό Σημείωμα: Kosmas Vidalis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58231, 58323, 58324

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Πέμπτη και Παρασκευή 11:00-13:00.

Ο κος Βιδάλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών και μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Προϊστάμενος Τμήματος ΥΔΑΔ (2003-2006 & 2006-2008) και Δ/ντής Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας (2010-2013) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, παραμένων Δ/ντής (2013-2016) και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2016-2019). Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα του και ήταν Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το Μεσολόγγι στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ως Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος. Οι τομείς γνώσεων εστιάζονται σε θέματα Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και Ιχθυολογίας, όπως οι Ιχθυοκαλλιέργειες, οι Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων, η Διαχείριση των Λιμνοθαλασσών, η Περιβαλλοντική Δαχείριση και η Οντογέννεση Ιχθύων.Χαράλαμπος Γναρδέλλης, Καθηγητής,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Βιομετρία, Μαθηματικά,  Πληροφορική»

Βιογραφικό Σημείωμα: Charalambos Gnardellis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58231

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-13:00.

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=Ogp8gMcAAAAJ&hl=el

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Charalambos_Gnardellis

Ο Χαράλαμπος Γναρδέλλης αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1981. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie-Paris VI, απ’ όπου πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (DEA) και τη διδακτορική του διατριβή στη Στατιστική (1985). Εργάστηκε επί πολλά χρόνια ως κύριος στατιστικός σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, δημοσιεύοντας έναν σημαντικό αριθμό εργασιών στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση αναλυτικών μεθόδων στη Βιοστατιστική.Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης»

Βιογραφικό Σημείωμα: George Katselis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58237

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα και Τέταρτη 11:00-12:30

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=3XdyxoIAAAAJ

Scopus author’s page: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8373869200

Ο Γιώργος Ν. Κατσέλης είναι πτυχιούχος Βιολογίας και διδάκτορας του Παν/μιου Πατρών (Βιολογίας Ιχθύων). Είναι καθηγητής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Ιχθυοπληθυσμών και Αλιευτική Εκμετάλλευση Παράκτιας Ζώνης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην βιολογία και την οικολογία των υδρόβιων ζώων και την εκμετάλλευση, προστασία και διαχείριση παράκτιων περιοχών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 80 σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στα 45 προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής. Η επιστημονική αναγνώριση περιλαμβάνει περισσότερες από 700 παραπομπές στο Google Scholar (h = 16) και έχει προσκληθεί να κρίνει περισσότερα 50 άρθρα σε 21 διεθνή περιοδικά και 70 σε συνέδρια.Ιωάννης Κλαδάς, Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Υδροβιολογία-Ιχθυολογία»

Βιογραφικό Σημείωμα: J_Kladas_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58230

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Πέμπτη 10:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1980: Πτυχίο βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 1981: Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στην Βιολογική Ωκεανολογία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Βρετάνης, Βρέστη, Γαλλία).
 • 1984: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου “Pierre & Marie Curie”, (Paris VI), (Γαλλία).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  Τεχνολογία Παραγωγής Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών, Τεχνολογία Κλειστών Κυκλωμάτων Εκτροφής Ψαριών, Τεχνολογία Εκτροφής Χελιών,  Τεχνολογία παραγωγή ζωοπλαγκτού, Τεχνικές αλιείας γόνου χελιού (γυαλόχελου), Λιμνοθάλασσες.Γεώργιος Χώτος, Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες Ιχθύων Θαλάσσης – Υφαλμύρων Υδάτων»

Βιογραφικό Σημείωμα: George N. Hotos CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58252

Email:

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/George_Hotos

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DL64GakAAAAJ&hl=el

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoams0_M5zKLtcv0LsRCIyQ/videos?disable_polymer=1

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 13:00

Ο Γεώργιος Χώτος είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικεύθηκε στην ιχθυολογία με σπουδές Master of Science από το πανεπιστήμιο Mie της Ιαπωνίας και ακολούθως με τη διδακτορική διατριβή του στη βιολογία των ψαριών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από τα πρώτα καθηγητικά στελέχη του τμήματος Ιχθυοκομίας-Αλιείας του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στο οποίο υπηρέτησε από το 1986. Δημιούργησε εξ’ αρχής το εργαστήριο ενυδρείων και το εργαστήριο καλλιέργειας πλαγκτού (1989). Εχει ασχοληθεί με όλες σχεδόν τις ιχθυολογικές δραστηριότητες (εκτροφή, συλλογή γόνου, ιχθυολογικές μελέτες, ιστολογία, κ.ά.) καθώς και με υδροβιολογικές (περιβαλλοντικές μελέτες, καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών, κ.ά.) Εχει συγγράψει πλήθος συγγραμμάτων για χρήση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και βιβλίο για τη θαλασσινή ιχθυοκαλλιέργεια. Σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στη μελέτη των μικροφυκών καθώς και των υδρόβιων μικροασπονδύλων. Είναι διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου “Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών”. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επί 8 χρόνια προϊστάμενος τμήματος, 2 χρόνια διευθυντής σχολής και 6 χρόνια αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι.Γρηγόριος Κανλής, Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών»

Βιογραφικό Σημείωμα: G_Kanlis_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη & Πέμπτη 12:00 – 14:00

Ο Γρηγόριος Γ. Κανλής Γρηγόριος, είναι πτυχιούχος Κτηνιατρικής, Ειδικευμένος ως (1) Υγιεινολόγος και (2) στις Θαλάσσιες Εκτροφές ((Master of Science) στο Τόκυο καθώς και Διδάκτορας Ανοσολογίας Ιχθύων του Πανεπιστημίου Αλιείας – Αλιευμάτων του Τόκυο. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην (i) Πρότυπη Έρευνα στην Παραγωγή Καινοτόμων Βιομηχανικών Προϊόντων ευρείας χρήσης, (ii) Μεθοδολογία Συνδυαζόμενης Κτηνιατρικής με Ιχθυολογική Εξέταση για την Ορθή Πρακτική Διαχείρισης Σταθμών και Μονάδων, (iii) Βιοασφάλειας και Υγιεινής Ιχθυηρών. Έχει δημοσιεύσει 2 μονογραφίες, 1 εκπαιδευτικό βίντεο, 13 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 18 Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Σχεδίασε και υλοποίησε 3 Καινοτόμα Βιομηχανικά Προϊόντα Υδατοκαλλιεργειών (πιστοποιημένα από Ε.Ε.) με ευρεία παραγωγή των από Ελληνικές Βιομηχανίες. Έχει συμμετάσχει σε 11 Ερευνητικά Πρόγραμμα ως υπεύθυνος ή ερευνητής. Ήταν εισηγητής και επιβλέπων Καθηγητής σε 18 Μεταπτυχιακές Διατριβές (Master of Science) και εξεταστής σε 2 Διδακτορικά σε Βέλγιο – Ελλάδα.. Έχει προσκληθεί για διαλέξεις και workshops σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, Ιράν, Τουρκίας, Δανίας, Ισπανίας. Είναι συμμετέχων (reviewer) σε 3 συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, σε 2 επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του έχει απονεμηθεί βραβείο. της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Ομιλεί 4 ξένες γλώσσες (με πτυχίο): Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά.Μαρία Μακρή-Σερεμέτη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Μεταποίηση ιχθυρών»

Βιογραφικό Σημείωμα: M_Makri_Seremeti_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58204

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Πέμπτη 11:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 1976      Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1979      Επαγγελματικό Ενδεικτικό στη Βιολογική Ωκεανογραφία (Master), Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2007     Διδακτορικό (PhD) «Evaluation of the quality of individual quick frozen fish products», Τhe Robert Gordon University, Aberdeen, UK.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Εκτίμηση της ποιότητας των νωπών και μεταποιημένων αλιευμάτων με την χρήση χημικών, βιοχημικών και φυσικών μεθόδωνΚωνσταντίνος Μπαταργιάς, Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη γενετική και γενετική βελτίωση ιχθύων»

Βιογραφικό Σημείωμα: C_Batargias_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58424 , 58251

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Καθημερινά 10:00-12:00

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qXGR8a4AAAAJ&hl=en

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Costas_Batargias

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπαταργιάς (με 20ετή εμπειρία στην ιχθυοκαλλιέργεια και στην εφαρμοσμένη γενετική των ιχθύων), έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο αφενός τη γενετική βελτίωση ιχθύων με έμφαση στα Μεσογειακά είδη (τσιπούρα, λαβράκι) με την εφαρμογή προγραμμάτων επιλεκτικής αναπαραγωγής και γονιδιωματικής ανάλυσης και αφετέρου τον έλεγχο της γενετικής δομής και διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας φυσικών πληθυσμών. Έχει οργανώσει και διευθύνει αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα γενετικής βελτίωσης δυο (2) Μεσογειακών ειδών (τσιπούρας και λαβρακιού) τριών (3) επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εσωτερικού και εξωτερικού (για 15 χρόνια) ενώ έχει συμμετάσχει σε 23 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (11 ως EY ή WP leader). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του SCI (380 αναφορές, h-index=11). Έχει δώσει 5 προσκεκλημένες διαλέξεις σε ημερίδες και ομάδες εργασίας. Έχει επιβλέψει πάνω από 10 διπλωματικές εργασίες ενώ έχει συμμετάσχει στις εξεταστικές-συμβουλευτικές επιτροπές 1 διδακτορικής και 3 μεταπτυχιακών διατριβών. Έχει διατελέσει Δ/ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες» του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών.Αλέξιος Ράμφος, Aναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Θαλάσσια Βιολογία-Υδροβιολογία»

Βιογραφικό Σημείωμα: A_Ramfos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58422

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη & Πέμπτη 10:00 – 12:00

Ο Δρ. Ράμφος Αλέξιος είναι Γεωπόνος απόφοιτος του Τμήματος Γεωργικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996) και Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Πατρών στη Θαλάσσια Οικολογία (2004) με ειδίκευση στο θαλάσσιο ζωοπλαγκτό.

Από το 2010 ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του σημερινού Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (πρ. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία – Υδροβιολογία».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται τα τελευταία έτη στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών, στη χαρτογράφηση ευαίσθητων και προστατευόμενων παράκτιων ενδιαιτημάτων και στη μελέτη πλαγκτικών και βενθικών ζωικών και βενθικών φυτικών οργανισμών σε παράκτια και μεταβατικά οικοσυστήματα.Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος, Aναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα»

Βιογραφικό Σημείωμα: D_Moutopoulos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58422

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-12:00

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507317714

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=mRPu400AAAAJ&hl=el

Ο Δρ. Δημήτριος Μουτόπουλος είναι Βιολόγος-Ιχθυολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. (1999), με μεταπτυχιακό στην “Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες” (2000) από το ίδιο τμήμα και Διδάκτωρ του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Ελλάδας (2012) με ειδίκευση στη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών αποθεμάτων.

Επαγγελματική δραστηριότητα στη γνώση της δομής, της δυναμικής και της λειτουργίας της αλιείας και των αλιευτικών πόρων και στην καταγραφή, αξιολόγηση και διακίνηση της αλιευτικής πληροφορίας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες. Μέλος της ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (Scientific Technical Economic Fisheries Committee, STECF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Παναγάγγελος Δενδρινός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Εκτροφή ιχθύων θαλάσσης»

Βιογραφικό Σημείωμα: P_Dendrinos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58435

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη και Τετάρτη στις 10:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1978 Πτυχίο Γεωπονίας  Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών
 • 1981 Μεταπτυχιακός Τίτλος (M.Sc) στην Θαλάσσια Βιολογία, Πανεπιστήμιο N. Wales (Bangor, Μ. Βρετανία).
 • 1983 Διδάκτωρ Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου Liverpool, ( Μ. Βρετανία). Θέμα:”Studies on the nutrition of larval,post-larval and juvenile Dove sole (Solea solea L.)and young bass (Dicentrarchus labrax L.)”.


Παναγιώτης Λογοθέτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυοπαθολογία»

Βιογραφικό Σημείωμα: P_Loghothetis_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές:   Τρίτη και Τετάρτη στις 10:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 1984:  Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1986:  Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό (Μ.Sc.) Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας Πανεπιστημίου Plymouth Αγγλίας.
 • 1992:  Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), με αντικείμενο την Μικροβιακή Ιχθυοανοσο/παθολογία, Πανεπιστημίου Heriot-Watt Eδιμβούργου Σκωτίας.
 • 1999:  Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Κύκλου Σπουδών στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου («Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιχθυοπαθολογία, ανοσολογία επιδημιολογία και μεταδοτικά νοσήματα Τελεόστεων, ασθένειες καλλιεργούμενων υδρόβιων ασπονδύλων, Ανατομία-Φυσιολογία και Διατροφή Ιχθύων, Τοξικολογία υδρόβιων ζωικών οργανισμών, Ιχθυοκαλλιέργειες, Μικροβιολογία και ποιότητα-συντήρηση-επεξεργασία προϊόντων υδρόβιας ζωικής παραγωγήςΒλασούλα Μπεκιάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

Βιογραφικό Σημείωμα: V_Bekiari_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58436

Email:

Η Βλασούλα Μπεκιάρη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με διδακτορική διατριβή από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη  μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους για τον χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος, καθώς και στη μελέτη ρύπων (οργανικό φορτίο, θρεπτικά άλατα,  ιόντα μετάλλων) σε υδατικά συστήματα με φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτομετρία εκπομπής, ιοντική χρωματογραφία).Ιωάννης Θεοδώρου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Εξυγίανσης, Ποιοτικός έλεγχος και Εμπορία Οστρακοειδών

Βιογραφικό Σημείωμα: J_Theodorou_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58438

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη 12:00-13:00 και Τετάρτη 12:00-13:00

Ο Ιωάννης Θεοδώρου είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στην Αλιεία & Καλλιέργεια Οστρακοδέρμων (Παν/μιο Bangor Ουαλίας, ΗΒ), την Διαχείριση Ποιότητας Αλιευτικών Προϊόντων & Μάρκετινγκ (Παν/μιο Ηull, HB) και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες (Παν/νιο Γάνδης, Βέλγιο). Εχει 25+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στις Μεσσογειακές Υδατοκαλλιέργειες, στα οποία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 26 βιομηχανικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα στον τομέα αυτό. Ως εμπειρογνώμων έχει διατελέσει σύμβουλος σε εθνικούς (ΣΕΘ, Yπ. Περ/ντος & Κλιματικής Αλλαγής) και διεθνείς φορείς & οργανισμούς (FAO-GFCM) στην Ευρώπη (ΕΕ, AquaTT) και τις ΗΠΑ (ΝΟΑΑ). Εχει δημοσιεύσει 20 εργασίες και 13 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και επιβλέψει την εκπόνηση 10 Μεταπτυχιακών Εργασιών.Κωνσταντίνος Πούλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυοπαθολογία»

Βιογραφικό Σημείωμα: K_Poulos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58406

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -13:00

Εκπαίδευση

 • 2004: PhD Ανοσολογία / Παθολογία Ιχθύων, Πανεπιστήμιο Πατρων , Τμήμα Βιολογίας
 • 1995: Master’s Degree Κτηνιατρική Μικροβιολογία, The Royal Veterinary College, London
 • 1994: Bachelor’s Degree Εφαρμοσμένη Βιολογία, Kingston University, UK

Ερευνητικό πεδίο

 • Ανοσολογία Ιχθύων
 • Εμβολιολογία
 • Διαγνωστική Μικροβιολογία


Τσιφοπανόπουλος Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Email:

Βιογραφικό Σημείωμα: F_Tsifopanopoulos_CV

Γνωστικό Αντικείμενο: “Αγροτική Ανάπτυξη – Αγροτικό Δίκαιο”

Τηλέφωνο: (+30) 26310 58253

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Δευτέρα και Παρασκευή 11:00 -14:00

Ο Φώτης Τσιφοπανόπουλος, είναι πόφοιτος της ΑΒΣΠ (Πειραιά) ειδικεύθηκε στο Αγροτικό Δίκαιο (Droit Rural) με σπουδές D.E.S.S. στη Νομική του université de Franche-Comté (UFC) Besançon της Γαλλίας και ακολούθως ειδικεύτηκε στην Αγροτική Ανάπτυξη με το D.E.S.S. Développement Agricole από το University Paris 1 Panthéon-Sorbonne (I.E.D.E.S.-I.N.A. (Institut National Agronomique Paris Grignon)). Από τα πρώτα καθηγητικά στελέχη του τμήματος Δασοπονίας (Καρπενήσι) και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Μεσολόγγι) του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο οποίο υπηρέτησε από το 1989-1990. Δημιούργησε το οικονομικό σπουδαστήριο στο νέο τμήμα Θε.Κ.Α. το 1994. Εχει συγγράψει συγγράμματα-σημειώσεις για χρήση των προπτυχιακών φοιτητών. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει επί 7 χρόνια (2 θητείες) προϊστάμενος του τμήματος Θε.Κ.Α. του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και 2 θητείες (6 χρόνια, διευθυντής (κοσμήτορας) της σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου). Διδάσκει τα μαθήματα, ‘’Αρχές Πoλιτικής Οικovoμίας’’, ‘’Συγκριτική Γεωργία’’, ‘’Γεωργική Oικονομία’’,‘’Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία’’,‘’Αγρoτική Πoλιτική’’, ‘’Αγροτεχνοοικονομικές Μελέτες’’.Αικατερίνη Κριμπένη Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό αντικείμενο: «Στοιχεία βιολογίας θαλασσίων -υφαλμύρων»

Τηλέφωνο: +30 26310 58254

Email: akribeni@upatras..gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Πέμπτη 11.00-13.00

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αειφορική διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών (Master) (2009) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.