Εικόνα Νικόλαος Βλάχος


Βλάχος Γ. Νικόλαος, Ιχθυολόγος Τ.Ε.-MSc PhD, Ε.ΔΙ.Π.


Γνωστικό Αντικείμενο: «Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών οργανισμών στην Ενυδρειολογία και Ενυδρειοπονίας».


Βιογραφικό Σημείωμα: Nikolaos G. Vlahos  CV 

Τηλέφωνο: +30 26310 58268, 58323

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές:  Τρίτη,  Τετάρτη 11:00-13:00 μμ. και Πέμπτη 10:00π.μ-12:00 μμ


Profile


Ο Νικόλαος Βλάχος είναι πτυχιούχος Ιχθυολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες που χορηγήθηκε από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο στη Βιολογία και Φυσιολογία θρέψης Διακοσμητικών ψαριών.

Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  και πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Διατροφή, Φυσιολογία Θρέψης, Ενυδρειοπονία, Ενυδρειολογία,  Σχεδιασμός και Τεχνοτροπία κατασκευής συστημάτων Ενυδρειοπονίας  (Γλυκό & Υφάλμυρο νερό),  Φυσιολογία Υδρόβιων ζωικών Οργανισμών σε συστήματα Ενυδρειοπονίας,  Βιολογία και Αναπαραγωγή Διακοσμητικών Ψαριών, Καλλιέργειες Διακοσμητικών Ψαριών, Ενυδρειολογία,  (Σχεδιασμός και Τεχνοτροπία κατασκευής γλυκό & Θαλασσινό νερό, Ενυδρεία Υφάλου, Φυτεμένα Ενυδρεία).

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ειδικού τεύχους του περιοδικού Water και του Journal of FisheriesSciences.com. Έχει 12 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά και περισσότερες από 10 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει συνεργαστεί σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Tsoumalakou, E.; Mente, E.; Kormas, K.A.; Katsoulas, N.; Vlahos, N.; Kapsis, P.; Levizou, E.(2022). Precise Monitoring of Lettuce Functional Responses to Minimal Nutrient Supplementation Identifies Aquaponic System’s Nutrient Limitations and Their Time-Course. Agriculture 2022, 12, 1278. https://doi.org/10.3390/ agriculture12081278.

Karapanagiotidis, I. T., Kyritsi, S.,Dretaki- Stamou, G., Psofakis, P., Neofytou, M. C., Mente, E.,Vlahos, N., & Karalazos, V. (2021). The effect of different dietary protein levels on growth performance and nutrient utilization of snarpsnout sea bream (Diplodus puntazzo). Aquaculture Research, 00, 1-9. https://doi.org/10.1111/are.15719.

Stathopoulou P, Berillis P, Vlahos N, Nikouli E, Kormas KA, Levizou E, Katsoulas N, Mente E. (2021). Freshwater adapted sea bass Dicentrarchus labrax feeding frequency impact in a lettuce Lactuca sativa aquaponics system. PeerJ 9:e11522 DOI 10.7717/peerj.11522.

Mente, E.; Carter, C.G.; Barnes, R.S.; Vlahos, N.; Nengas, I. (2021). Post-prandial Amino Acid Changes in Gilthead Sea Bream. Animals (2021), 11, 1889. https://doi.org/10.3390/ani11071889.

Vasiliki N., Zaoutsos.S., ,N., Berillis.,P. (2020). Vertebrae Morphometric Measurement and Ca/P Levels of Different Age European Seabass (Dicentrarchus labrax). Fishes 5 (4):3-10.

Mastoraki M, Vlahos N, Patsea E, Chatzifotis S, Mente E, Antonopoulou E. (2020) The effect of insect meal as a feed ingredient on survival, growth, and metabolic and antioxidant response of juvenile prawn Palaemon adspersus (Rathke, 1837). Aquac Res. 2020; 00:1–12. https:// doi.org/10.1111/are.14692.

Vlahos N., Levizou E., P. Stathopoulou ., P. Berillis., E. Antonopoulou ., V. Bekiari. Krigas., K.  Kormas, and E. Mente (2019). An Experimental Brackish Aquaponic System Using Juvenile Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) and Rock Samphire (Crithmum maritimum)., Sustainability 11(18)., DOI: 10.3390/su11184820.

Stathopoulou P., Berillis P., Levizou E., Sakellariou-Makrantonaki M.,, Kormas A.K., Aggelaki A.,Kapsis P.,, Vlahos N., and Mente E. (2018). Basil and Nile tilapia Production in a Small Scale Aquaponic System. Journal of FisheriesSciences.com, (E-ISSN 1307-234X) ,12(4): 001-003.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: