Μαθήματα Εξαμήνου

AS_100 Γενική Βιολογία
AS_101 Γενική & Αναλυτική Χημεία
AS_102 Ωκεανογραφία
AS_103 Βιοστατιστική
AS_104 Γεωπονικές Επιστήμες
AS_105 Ξένη Γλώσσα 1

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_200 Οργανική & Βιολογική Χημεία
AS_201 Βοτανική
AS_202 Ζωολογία
AS_203 Φυσική
AS_204 Πληροφορική
AS_205 Ξένη Γλώσσα

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_300 Μικροβιολογία
AS_301 Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία ζωικών οργανισμών
AS_302 Ανάλυση δεδομένων
AS_303 Βιοχημεία
AS_304 Αγροτική Οικονομία & πολιτική
AS_305 Οικολογία

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_400 Γενετική
AS_401 Κυτταρική – Μοριακή Βιολογία
AS_402 Ιχθυολογία
AS_403 Αρχές Διατροφής
AS_404 Υδάτινα Συστήματα


Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_500 Δυναμική πληθυσμών
AS_501 Βιοκλιματολογία
AS_502 Ζωοτεχνία
AS_503 Υδατοκαλλιέργειες
AS_504 Ρύπανση-ποιότητα υδάτων

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_600 Ανοσολογία, Νοσολογία & Επιδημιολογία
AS_601 Γενετική πληθυσμών και βελτίωση
AS_602 Αλιευτικοί πόροι και τεχνολογία
AS_603 Συστήματα ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία
AS_604 Πειραματικός σχεδιασμός – Προσομειώσεις

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_700 Ιχθυοπαθολογία & διαγνωστική
AS_701 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
AS_702 Βιοτεχνολογία εκτροφής
AS_703 Ζωοτροφές – τεχνολογία – διακίνηση
AS_704 Αλιευτική διαχείριση

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_800 Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων
AS_801 Ιχθυοκαλλιέργειες
AS_802 Μεταποίηση προϊόντων εκτροφής
AS_803 Παραγωγικές δραστηριότητες και προστασία περιβάλλον
AS_804 Επιλογή 5ΠΜ

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_900 Διπλωματική 1
AS_901 Διπλωματική 2
Επιλογή 5ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_1000 Διπλωματική 3
AS_1001 Διπλωματική 4
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 5ΠΜ
Επιλογή 5ΠΜ


Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Επιλογής 3 Π.Μ

AS_3000 Αλιευτική Ωκεανογραφία
AS_3001 Εκτροφή εμπορία και διακίνηση ζώων συντροφιάς
AS_3002 Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών
AS_3003 Πρακτική ‘Ασκηση
AS_3004 Δομή και διαχείριση ζωοτεχνικών υποδομών
AS_3005 Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος
AS_3006 Βιολογικές εκτροφές και καλλιέργειες


Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων

Μαθήματα Επιλογής 5 Π.Μ

AS_5000 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
AS_5001 Φυκοκαλλιέργειες
AS_5002 Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
AS_5003 Ενυδρειολογία
AS_5004 Γενετική διατήρησης – Βιοποικιλότητα
AS_5005 Βιοπληροφορική και γονιδιοματική
AS_5006 Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα υδρόβιων ζώων
AS_5007 Μελισσοκομία, Σηροτροφία
AS_5008 Πρακτική άσκηση

Επιλέξτε για Περιεχόμενο Μαθημάτων