Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών κάνοντας κλικ πάνω στις εικόνες.

Σύμφωνα με   το Άρθρο 2, παρ. 1  του Προεδρικού Διατάγματος  52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022  με θέμα  Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Εικόνα Εξάμηνο 1

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_100 Γενική Βιολογία
AS_101 Γενική & Αναλυτική Χημεία
AS_102 Ωκεανογραφία
AS_103 Βιοστατιστική
AS_104 Γεωπονικές Επιστήμες
AS_105 Ξένη Γλώσσα 1

Εικόνα Εξάμηνο 2

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_200 Οργανική & Βιολογική Χημεία
AS_201 Βοτανική
AS_202 Ζωολογία
AS_203 Φυσική
AS_204 Πληροφορική
AS_205 Ξένη Γλώσσα
2

Εικόνα Εξάμηνο 3

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_300 Μικροβιολογία
AS_301 Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών
AS_302 Ανάλυση Δεδομένων
AS_303 Βιοχημεία
AS_304 Αγροτική Οικονομία & Πολιτική
AS_305 Οικολογία

Εικόνα Εξάμηνο 4

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_400 Γενετική
AS_401 Μοριακή Βιολογία – Βιοτεχνολογία
AS_402 Ιχθυολογία
AS_403 Αρχές Διατροφής
AS_404 Υδάτινα Συστήματα


Εικόνα Εξάμηνο 5

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_500 Δυναμική πληθυσμών
AS_501 Γενετική Πληθυσμών & Διατήρησης – Βιοποικιλότητα
AS_502 Ζωοτεχνία
AS_503 Υδατοκαλλιέργειες
AS_504 Ρύπανση-ποιότητα υδάτων

Εικόνα Εξάμηνο 6

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_600 Ανοσολογία, Νοσολογία & Επιδημιολογία
AS_601 Γενετική Βελτίωση
AS_602 Αλιευτικοί Πόροι και Τεχνολογία
AS_603 Συστήματα ποιότητας – Υγιεινή – Εμπορία
AS_604 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Εικόνα Εξάμηνο 7

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_700 Ιχθυοπαθολογία & Διαγνωστική
AS_701 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
AS_702 Βιοτεχνολογία Εκτροφής
AS_703 Ζωοτροφές – Τεχνολογία – Διακίνηση
AS_704 Αλιευτική διαχείριση

Εικόνα Εξάμηνο 8

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_800 Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων
AS_801 Ιχθυοκαλλιέργειες
AS_802 Μεταποίηση προϊόντων εκτροφής
AS_803 Παραγωγικές Δραστηριότητες και Προστασία Περιβάλλον
AS_804 Επιλογή 5ΠΜ

Εικόνα Εξάμηνο 9

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_900 Διπλωματική 1
AS_901 Διπλωματική 2
Επιλογή 5ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 3ΠΜ

Εικόνα Εξάμηνο 10

Μαθήματα Εξαμήνου

AS_1000 Διπλωματική 3
AS_1001 Διπλωματική 4
Επιλογή 3ΠΜ
Επιλογή 5ΠΜ
Επιλογή 5ΠΜ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μαθήματα Επιλογής 3 Π.Μ

AS_3000 Αλιευτική Ωκεανογραφία
AS_3001 Εκτροφή Εμπορία και Διακίνηση Ζώων Συντροφιάς
AS_3002 Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών
AS_3003
AS_3004 Δομή και Διαχείριση Ζωοτεχνικών Υποδομών
AS_3005 Δεοντολογία και Βιοηθική Επαγγέλματος
AS_3006 Βιολογικές Εκτροφές και ΚαλλιέργειεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μαθήματα Επιλογής 5 Π.Μ

AS_5000 Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
AS_5001 Φυκοκαλλιέργειες
AS_5002 Ιχθυογενετικοί Σταθμοί
AS_5003 Ενυδρειολογία
AS_5004 Πειραματικός Σχεδιασμός – Προσομοιώσεις
AS_5005 Βιοπληροφορική και Γονιδιοματική
AS_5006 Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα Υδρόβιων Ζώων
AS_5007 Μελισσοκομία, Σηροτροφία
AS_5008 Πρακτική άσκηση