Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δημήτρης Κ. Γκίκας
Δημήτρης Γκίκας


Δημήτρης Κ. Γκίκας: Λέκτορας Πληροφορικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τομέα της γενετικής ανάλυσης με την χρήση μοντέλων εξόρυξης δεδομένων στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπευθυνος ψηφιακής στρατηγικής και σχεδιασμού ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα στην εταιρία OWEB Digital Experience. Έχει μια σειρά δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και μια σειρά κεφαλαίων σε βιβλία διεθνούς κύρους.
   Από το 2014 έως το 2020 εχει εργαστεί ώς λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, Μουσειολογίας, Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων.
   Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων με πιο πρόσφατα τα: 1) «Γενετική Ανάλυση με Έμφαση στην Ενισχυμένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και την Χρήση Μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Διεύρυνση και Προώθηση της Διάχυσης της Εκστρατείας Διάσωσης του Επαπειλούμενου Είδους (ΠΙΝΝΑ) PINNA NOBILIS. 2) «Ανάπτυξη Σεναρίων Διαχείρισης Κινδύνων (Monte Carlo) Λαμβάνοντας Υπόψη Περιβαλλοντικά και Χωροταξικά Δεδομένα σε Σχέση με τα Ασφαλιστικά και Οικονομικά Αποτελέσματα της Παραγωγής.
   Ο Δρ. Γκίκας είναι διδάκτορας στο τομέα της Τενχητής Νοημοσύνης και του Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κατεύθυνση την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους Πράκτορες στη Σχολή Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Το βασικό του πτυχίο είναι αυτό του Μηχανικού της Πληροφορικής (ΤΕ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχναικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


Γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική ανάλυση με έμφαση στην ενισχυμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την χρήση Μοντέλων τεχνητής Νοημοσύνης για την διεύρυνση και προώθηση της διάχυσης της εκστρατείας διάσωσης της πίννας»

Διάρκεια: 25/10/2022 – 25/10/2023

Επικεφαλής Μεταδιδακτορικής Έρευνας: Ιωάννης Θεοδώρου,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίμων, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 201-202 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών