Εικόνα Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται στο Μεσολόγγι σε ένα οργανωμένο campus 800 στερεμάτων .

Το τμήμα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας των60 έως 150 θέσεων αντιστοίχως και μια αίθουσα βιντεοπροβολών εφοδιασμένη με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα.

Υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια 20-25 θέσεων, Χημείας, Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων, Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής, Βιολογίας, Υδατοκαλλιεργειών, Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας, Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης, Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων, διαμορφωμένα για πολλαπλές χρήσεις όπως τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, τη διεξαγωγή ερευνών αλλά και τη δυνατότητα θεωρητικής διδασκαλίας. Η εργαστηριακή υποδομή, συμπληρώνεται από εξοπλισμό και όργανα για τη διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών όταν απαιτείται.

Πλέον αυτών είναι διαθέσιμη η γενικότερη υποδομές του campus το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο αμφιθέατρα χωρητικότητας πεντακοσίων και τριακοσίων ατόμων αντίστοιχα για τη διεξαγωγή μαθημάτων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Εικόνα Κεντρικό Αμφιθέατρο

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα περίπου 20.000 τόμους βιβλίων καθώς και σημαντικό αριθμό τρεχουσών συνδρομών περιοδικού τύπου και ηλεκτρονικών περιοδικών καθώς και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό καλύπτει θεματικά όλες τις κατηγορίες της γνώσης και κυρίως τα αντικείμενα του Τμήματος, βρίσκεται στη διάθεση όλων των σπουδαστών και εκπαιδευτικών και αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχει διαθέσιμο Αναγνωστήριο και Ελεύθερο Εργαστήριο Η/Υ για αναζήτηση στον κατάλογο Βιβλιοθήκης, την εκπόνηση εργασιών ή την εξυπηρέτηση όσων δεν διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή. Σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης παρέχεται Ασύρματο Δίκτυο για πρόσβαση με φορητους υπολογιστές, κινητά ή tablet.

Εικόνα Βιβλιοθήκη

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί εστιατόριο χωρητικότητας 400 θέσεων και είναι ικανό να σιτίζει 1500 σπουδαστές την ώρα. Επίσης, στο εστιατόριο μπορούν να σιτίζονται και όσοι δεν δικαιούνται κάρτα σίτισης πληρώνοντας το αντίτιμο αυτής.

Εικόνα Κλεισ΄το Γυμανστήριο

Για την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων το ίδρυμα διαθέτει ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, στίβου και ποδοσφαίρου και κλειστό γήπεδο μπάσκετ.