ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Aγαπητές/οί φοιτήτριες/ές, σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και στη φιλόξενη Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ιδρύθηκε ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας για ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Τμήμα που θα ασχολείται με την παραγωγή και την επεξεργασία ζωικών προϊόντων και αλιευμάτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της υγείας του ανθρώπου. Με δεδομένο ότι στις τελευταίες δεκαετίες αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο την τεράστια σημασία της διατροφής, όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας, υπάρχει έντονα η ανάγκη για επιστημονική γνώση που θα παράγεται, θα αναπτύσσεται και θα μεταφέρεται στην κοινωνία μέσα από άρτια καταρτισμένους επιστήμονες στο αντικείμενο αυτό. Αυτός είναι και ο απώτερος και φιλόδοξος στόχος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια των συνεργειών και διεπιστημονικών ροών μεταξύ και των υπολοίπων τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών…………