Εικόνα Κεφαλίδας Στρειδόκτενο

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020, «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ» ΆΡΘΡΟ 26 & 44 παρ. 3, Καν. 508/2014

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοδώρου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών

Ιστότοπος Προγράμματος: http://pearlseafood.gr/


Το μαργαριτοφόρο στρείδι (στρειδόκτενο, τηγανάκι ή καλόκτενο) Pinctada imbricata radiata, πρόερχεται από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και έχει καταγραφεί στην Μεσόγειο ως μη ενδημικό είδος εδώ και ένα αιώνα περίπου  (στην Διώρυγα του Σουέζ το 1883).

Από τότε, έχει εξαπλωθεί και έχει γίνει «εγκαθιδρυμένο» σε περιοχές της Λεβαντίνικης Θάλασσας (Αίγυπτο, Λιβύη, Τυνησία Ισραήλ, Κύπρος) με σημαντική παρουσία στην Σικελία, την Μάλτα και τα παραπλήσια νησιά. Είναι ένα οικονομικά αξιοποιήσιμο προς βρώση είδος στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας και σε αρκετές περιοχές στην Μεσόγειο.

Στη χώρα μας σήμερα αποτελεί ένα αξιοποιήσιμο αλίευμα  ιδίως σε περιοχές όπως ο  Σαρωνικός και ο Ευβοϊκός Κόλπος , στις οποίες τα εδώδιμα οστρακαλιευτικά είδη βρίσκονται υπό «πίεση» και «εξάντληση» όπως τα κυδώνια, οι γυαλιστερές και τα στρείδια.

Το παράδοξο είναι ότι η αλιεία του είδους δεν συμπεριλαμβάνεται στην  ισχύουσα εθνική νομοθεσία ( ΠΔ 86/98, 227/2003, και 109/2002) που ρυθμίζει  την εξαλίευση των οστρακοειδών  και κατά συνέπεια η εξ ’αλίευσή του απαγορεύεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο είδος δεν είναι επ’ απειλούμενο και συνεπώς δεν χρειάζεται προστασία.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να αναδείξουμε το συγκεκριμένο είδος ως «αξιοποιήσιμο αλίευμα».

Να προσδιοριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές  για την αειφόρο διαχείριση των υφιστάμενων αλιευτικών πεδίων και να υποστηριχθεί επιστημονικά η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου εκμετάλλευσης  για τον υφιστάμενο οστρακαλιευτικό πόρο, έτσι ώστε να εξαλειφθεί  το ’νομοθετικό κενό’ το οποίο οδηγεί στην παράνομη οστρακαλιεία.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να:

 • α) αποτυπωθεί η εποχιακή διακύμανση του αλιεύματος
 • β) προσδιοριστεί η εποχιακή διακύμανση της ποιότητας σάρκας και η διατροφική αξία της
 • γ) αξιολογηθούν πρωτοκόλλα συσκευασίας, συντήρησης/κατάψυξης, συντήρηση με διαφόρους    μεθόδους άλμησης και καπνό (υγρό) έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες      παραγωγής των νέων προϊόντων και να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής και η σταθερότητα    των γευστικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της καινοτομίας.
 • δ) αξιολογηθεί οικονομοτεχνικά η καινοτομία και προσδιοριστεί η γνώμη της αλυσίδας  διακίνησης και κατανάλωσης. Απαραίτητο δε είναι να προταθεί το θεσμικό πλαίσιο  προδιαγραφών  για την βιώσιμη αλίευση του είδους και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων  προϊόντων.
 • ε) διάχυση της τεχνογνωσίας παραγωγής, εκπαίδευση της αλυσίδας διακίνησης, κατανάλωσης.

Υλοποιηση Προγράμματος


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • Θεοδώρου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών,
 • Κατσέλης Γεώργιος , Καθηγητής,  Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μακρή Μαρία  Αναπληρωτής  Καθηγητής, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μουτόπουλος Δημήτριος, Eπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ράμφος Αλέξιος , Eπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών
 • Δουβή Ξανθή ,ΕΤΕΠ, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών