Εικόνα Κεφαλίδας για Μεταπτυχιακό

Τελευταίες Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ

Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 (Νέα έκδοση 16/01/2023)

Αναρτήθηκε τροποποιημένο (16/01/2023)  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 .
Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα η δεύτερη ημερίδα Παρουσίασης Προόδου των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2021-2022 του Τμήματος. Στην ημερίδα έγινε η παρουσίαση…
Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00, Αίθουσα 3
Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οριστικός πίνακας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Περισσότερα