Εικόνα Κεφαλίδας για Μεταπτυχιακό


Το Π.Μ.Σ.  επανιδρύθηκε με την 13920 απόφαση (ΦΕΚ Β 1696/2018) και απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

«Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
 

Τελευταίες Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ

Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών των  φοιτητών του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture»

Την Τρίτη, 6-7-2021, θα λάβει χώρα Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών των  φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Βιώσιμη Αλιεία,Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries, aquaculture» του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,…
Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 12/2-06-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το…
Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων Μεταπτυχιακών  Φοιτητών Π.Μ.Σ. “Βιώσιμη Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια”

Η δικτυακή πύλη  Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr  για ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων  στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 των μεταπτυχιακών  φοιτητών του Π.Μ.Σ. “Βιώσιμη Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια”  θα είναι ανοικτή από  17-03-2021 έως…
Περισσότερα