Διδακτορικές Σπουδές

2023


Υποψήφια: ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Εφαρμογή της μεθόδου Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) στις υδατοκαλλιέργειες” – “Evaluationa and assessement of LCA method in aquaculture”
 • Ανάθεση: 30/5/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Υποψήφια: ΛΙΒΓΙΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη ανάπτυξης των φυκών Nephroselmis και Phormidium σε ελεγχόμενες συνθήκες αλατότητας και φωτός” – “Study of the growth of the algae Nephroselmis and Phormidium in controlled conditions of salinity and light”
 • Ανάθεση: 17/5/2023
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΧΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

2022


Υποψήφιος: ΑΚΟΒΙΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Χαρακτηριστικά και βιωσιμότητα της αλιευτικής διαχείρισης λιμνοθαλασσών στον Αμβρακικό κόλπο” – “Characteristics and sustainability of coastal lagoon fisheries management in Amvrakikos gulf”
 • Ανάθεση: 15/11/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών– ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Καθηγητής, τμ.Βιολογίας, Παν.Πατρών)

Υποψήφιος: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Αξιολόγηση βιολογικών, οικολογικών και κοινωνικών πτυχών της κυπριακής πελαγικής αλιείας με παραγάδι για την ενημέρωση και τη βελτίωση της διαχείρισης του κλάδου” – “Evaluating the biological, ecological and social aspects of the Cypriot pelagic longline fishery to inform and improve management of the sector”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΔΑΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ερευνητής Β’ ΕΛΚΕΘΕ) – ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ερευνήτρια Γ’ ΙΝΑΛΕ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υποψήφιος: ΚΟΝΤΖΕ ΕΥΤΥΧΙΑ

 • Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη της μορφομετρίας σκελετικών στοιχείων οστεϊχθύων της ελληνικής ιχθυοπανίδας” – “Morphometric study of skeletal elements of osteichthyes of the Greek fish fauna”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών– ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής, τμ.Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Παν. Θεσσαλίας)

Υποψήφιος: ΠΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: “Εκτίμηση της χωρικής κατανομής της αλιευτικής πίεσης της μικρής παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα” – “Estimation of the spatial distribution of fishing pressure of the small coastal fisheries in Greece”
 • Ανάθεση: 09/12/2022
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Επίκουρος Καθηγητής, τμ.Βιολογίας, Παν. Πατρών)

2021


Υποψήφιος: ΚΙΛΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: ««Προσδιορισμός της διατροφικής αξίας και της δυνατότητας μεταποίησης του στρειδόκτενου Pinctada imbricatα radiatα» – “Investigating the nutritional value and the potentiality of novelty products development of pearl-oyster Pinctada imbricata radiata”
 • Ανάθεση: 29/1/2021
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (Επίκ. Καθηγήτρια Γεωπονικού Παν. Aθηνών)

Υποψήφιος: ΧΩΡΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 • Τίτλος Διατριβής: «Εκτίμηση Ιχθυοπαθολογικών προβλημάτων πεπτικού συστήματος εκτρεφόμενων ψαριών στην Δ.Ελλάδα» – “Assessment of pathological problems of digestive truck of farmed fish from Western Greece”
 • Ανάθεση: 29/1/2021
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών- ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (Καθηγητής τμ. Γεωπονίας, Παν/μιου Ιωαννίνων)

2020


Υποψήφιος: ΓΙΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Αξιολόγηση και ενίσχυση πολιτικών διαχείρισης των ελασμοβράγχιων στη Μεσόγειο»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπ. Καθηγητής, Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- CARLOTTA MAZZOLDI(DEPARTMENT OF BIOLOGY, UNIVERSITY OF PADOVA)

Υποψήφιος: ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Παραβατικότητα αλιείας, θαλάσσιες, προστατευόμενες περιοχές και οικοσυστηματική διαχείριση»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Παν. Πατρών)

Υποψήφιος: ΤΣΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: « Ο οικολογικός ρόλος των εγκαταστάσεων Μυδοκαλλιέργειας στην Εγκατάσταση των Ξενικών Ειδών Ασκιδίων και λοιπών Βιοδιαβρατικών
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΡΑΜΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΚΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος: ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Τίτλος Διατριβής: «Ο ρόλος των διθύρων στις λιμνοθάλασσιες αμμονησίδες του Αμβρακικού»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ:  ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Αν.Καθηγητής ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΠ)

Υποψήφιος: ΒUHLAK YULIA

 • Τίτλος Διατριβής: « Η χρήση ενός σύνθετου δείκτη ως μέθοδος αξιολόγησης της δυνατότητας ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας: μελέτη περίπτωσης σε περιοχές της Ουκρανίας»
 • Ανάθεση: 26/5/2020
 • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ