Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Εκλογικός κατάλογος μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών

Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού (ΕΤΕΠ) και του Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με θητεία από 1-9-2024 έως 31-08-2025, σας επισυνάπτουμε τον εκλογικό κατάλογο μελών ΕΤΕΠ, του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών  18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00π.μ έως τις…

Περισσότερα