Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού (ΕΤΕΠ) και του Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με θητεία από 1-9-2024 έως 31-08-2025, σας επισυνάπτουμε τον εκλογικό κατάλογο μελών ΕΤΕΠ, του Τμήματος Αλιείας και Yδατοκαλλιεργειών.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών  18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00π.μ έως τις 13:00μ.μ.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19.06.2024 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).