Διπλωματική Εργασία

Την Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 11:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Βασίλειου Μηνασίδη, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»,  , με θέμα «Παράπλευρα αλιεύματα ελασμοβράγχιων στον Αμβρακικό κόλπο».

Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από το σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/94966710658?pwd=OHFjenNBVk1oaE1aMk5aMHlKUHkrZz09