Εικόνα Πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία Ionian Shells με αντικείμενο την “Καλλιέργεια Οστράκων” και έδρα την Ηγουμενίτσα, ζητά άτομο για πρακτική στις εγκαταστάσεις της με παροχή διαμονής και προοπτική πρόσληψης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και πληροφορίες επικοινωνήστε στα Τηλέφωνα : 6949717048 – 6942470911 ή στο  e-mail: