Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων χειμερινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Οι συμπληρωτικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29-4-2024 έως και την Κυριακή 12-5-2024, σύμφωνα με την αριθμ 5/25-4- 2024 (θέμα 8ο) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια” για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι,  οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια” για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26-4-2024 έως  Τρίτη 30-4-2024. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ “Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια”  θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών χρησιμοποιώντας τα…

Περισσότερα
ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

ΑΡΧΕΛΩΝ Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην συστηματική παρακολούθηση και έρευνα, διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές…

Περισσότερα
Εικόνα ενημέρωση ΜΟΔΙΠ Π.Π.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Ανακοινώνεται η ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η ύλη αυτών αφορά: Βιοστατιστική Βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής. Πληθυσμός και Δείγμα. Τύποι μεταβλητών.  Κατηγορικές μεταβλητές.  Διατεταγμένες ή διαβαθμιζόμενες μεταβλητές.  Ποσοτικές μεταβλητές (διακριτές και συνεχείς).  Μεταβλητές αναλογίας και μεταβλητές διαστήματος. Τρόποι παρουσίασης δεδομένων.  Πίνακες συχνοτήτων (κατανομές συχνοτήτων). Σχετικές συχνότητες. Σχετικές αθροιστικές συχνότητες. Διαγράμματα.  Ραβδογράμματα ή διαγράμματα…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Συμμετέχοντες Απόφοιτοι στην ορκωμοσία του Τμήματος ΑΑλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στις 24/04/2024

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών που αφορά τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.04.2024 και ώρα 12:00  στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24, θα συμμετάσχουν οι κάτωθι απόφοιτοι: Από το Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ο Πρόεδρος του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια που άρχεται  την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025. Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

O Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2025. Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.…

Περισσότερα
Διπλωματική Εργασία

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας με θέμα:«Προβλήματα που προκαλούνται στις Μυδοκαλλιέργειες από Βιολογικούς Παράγοντες (Βιορύπανση, Ξενικά, Εισβολικά και Άλλα είδη)»

Την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 12:000, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαδικτυακή παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Αργυροπούλου Ζωή (Α.Μ. 12171) και Χρονόπουλου Ιάσωνα (Α.Μ. 12287), του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  με θέμα: Ελλην. Τίτλος : «Προβλήματα που προκαλούνται στις Μυδοκαλλιέργειες από Βιολογικούς Παράγοντες (Βιορύπανση, Ξενικά, Εισβολικά και Άλλα είδη)» Αγγλ. Τίτλος : «Problems caused in…

Περισσότερα
Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημέρωση για τη λειτουργία του νέου ιστοτόπου του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι, δημιουργήθηκε και λειτουργεί o νέος ιστότοπος του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέσιμος στη διεύθυνση https://mentalcare.upatras.gr/. Η λειτουργία του παλαιού ιστοτόπου της Κοινωνικής Μέριμνας (https://socialwelfare.upatras.gr/) διεκόπη. Συνεπώς, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται μέσω του νέου ιστοτόπου (Φόρμα για Ραντεβού –…

Περισσότερα