Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι συμπληρωτικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων των επί πτυχίω φοιτητών του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29-4-2024 έως και την Κυριακή 12-5-2024, σύμφωνα με την αριθμ 5/25-4- 2024 (θέμα 8ο) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.