Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα η δεύτερη ημερίδα Παρουσίασης Προόδου των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2021-2022 του Τμήματος.

Στην ημερίδα έγινε η παρουσίαση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που καλούνται να ολοκληρώσουν τον τρίτο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, μιας ερευνητικής εργασίας, πρακτικού ή θεωρητικού αντικειμένου. Στην ημερίδα οι μεταπτυχιακές εργασίες που παρουσιάστκαν αφορούσαν εργαστηριακές και πειραματικές, στο πεδίο, μελέτες.

Ειδικότερα, την ημερίδα άνοιξαν οι εργαστηριακές μελέτες σε ενυδρεία πάνω στη «Χημική ανάλυση του ισοζυγίου της μάζας των θρεπτικών συστατικών σε υφάλμυρο πολυτροφικό σύστημα ενυδρειοπονίας με χρήση της μεθόδου θρεπτικού υποστρώματος NFT», αλλά και στην «Προσαρμογή, ανάπτυξη και απόδοση της σαλικόρνιας με συνδυασμένη καλλιέργεια υδρόβιων ζωικών οργανισμών σε υφάλμυρο σύστημα με τη μέθοδο του θρεπτικού υποστρώματος NFT», όπως περιγράφηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Βασίλειο Στεμιτσιώτη και Μαρία Τσομπάνογλου, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Θεόδωρος Αντωνιάδης περιέγραψε την εργαστηριακή του εργασία σχετικά με την «Επίδραση του φωτός στην αύξηση και στις φωτοσυνθετικές χρωστικές επιλεγμένων κυανοβακτηρίων».

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Αθηνά Ζίου και Αλεξάνδρα Δουληγέρη ανέπτυξαν τις εργασίες στο πεδίο (τεχνητή Λίμνη Αώου) σχετικά με τη «Διερεύνηση του περιορισμού ή της εξάλειψης του εισβολικού είδους ηλιόψαρου Lepomis gibossus από την τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου» και «Βιολογία του εισβολικού είδους ηλιόψαρου Lepomis gibbosus στην τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου», αντίστοιχα.

Η ημερίδα έκλεισε με τη μεταπτυχική φοιτήτρια Αναστασία Ρουμελιώτη και την εργασία της στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας σχετικά με τη «Σύνθεση ειδών της αλιείας με δίχτυα στην τάφρο διαχείμανσης της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας».

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2022