Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ, ανακοινώνουμε την πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους Σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες)


Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο erasmusplus

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26/02/2024 – 11/03/2024