Διπλωματική Εργασία

Την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του/της μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αναστασιάδη Αθανάσιου, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», με θέμα: «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο γαστερόποδο Hexaplex trunculus (Linnaeus,1758)».

Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μέσω εφαρμογής Zoom από το σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/93210041247?pwd=NGdaNkEzTk02aFRPR25xdjkrVkFPQT09,