Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 21/1-12-2023 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος,  οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθούν από 9-1-2024 έως και 15-01-2024.