Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 21/1-12-2023 απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και την έγκριση της τροποποίησης των κανόνων δήλωσης μαθημάτων  από την Σύγκλητο  στην υπ΄αριθμ.226/20-12-2023 συνεδρίασή της,  δίνεται παράταση για τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ .έτους 2023-2024 του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη  21-12-2023 έως και την Κυριακή 31-12-2023.

Οι φοιτητές του Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία UPnet Πανεπιστημίου που διαθέτουν, μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr

Οι φοιτητές του πρώην Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΤΕΙ), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στην Υπηρεσία e-students χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία UPnet Πανεπιστημίου που διαθέτουν , μέσω του συνδέσμου https://e-students.teiwest.gr


Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι:

  • Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε κάνει την Ανανέωση Εγγραφής για το τρέχον εξάμηνο. (Δεν αφορά τους φοιτητές πρώην ΤΕΙ).

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος  και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  • Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Χειμερινού Εξαμήνου και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα.
  • Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ στο e-mail: .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος