Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα  15:30-17:45, στην Αίθουσα 3 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»  του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 σύμφωνα με το παρακάτω επισυναπτόμενο πρόγραμμα.


Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023