Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Σας ενημερώνουμε ότι από 19/6/2023 έως και 26/6/2023, ανακοινώνεται  νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας (για Σπουδές) για τους φοιτητές (2ου και 3ου κύκλου σπουδών) προκειμένου να γίνει η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων του προγράμματος Erasmus+, σχεδίου 2021, που λήγει στις 31/10/2023.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ουρανία Μπουσίου, 2610 996734, 

Δήμητρα Σταματοπούλου, 2610 969029,


Αναλυτικά η Πρόσκληση:  Erasmus+ βραχυχρόνια κινητικότητα

Δικαιολογητικά _Φοιτητές με Λιγότερες Ευκαιρίες _CALL 2021