Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι Δηλώσεις μαθημάτων (και συμπληρωτικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων) των  επί πτυχίω φοιτητών του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών,  θα πραγματοποιηθούν από τη Τρίτη  25-04-2023 έως και την Τρίτη 09-05-2023, σύμφωνα με την αριθμ 4/7-4-2023 (θέμα 4) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.