Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Σας γνωρίζουμε ότι για το ακαδ. έτος 2023-2024 ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στις ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και χώρες που αναφέρονται στην τρέχουσα προκήρυξη, θα έχει διάρκεια 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Erasmus+ ΥΠΕΞ  portal  από τη Δευτέρα 27/03/2023 έως και την Τρίτη 23/05/2023 (ώρα Ελλάδας 23:59).


Επισυναπτόμενα


Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές ΥΠΕΞ (μέσω ERASMUS+ 2023-2024)

Υπόδειγμα γράμματος αποδοχής

Έγγραφο 1_ Θέσεις πρακτικής σε Πρεσβείες, Προξενεία κλπ 

ΦΕΚ – ΑΣΕΠ μόνο για έλεγχο πιστοποίησης ξένης γλώσσας

Οδηγίες χρήσης Πλατφόρμας αιτήσεων Erasmus – Πρακτική Άσκηση