Εικόνα Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/8-3-2023 (θέμα 5) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 για το τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Πέμπτη 13-04-2023.


Οι φοιτητές του Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία UPnet Πανεπιστημίου που διαθέτουν, μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr

Οι φοιτητές του πρώην Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΤΕΙ), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στην Υπηρεσία e-students χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία UPnet Πανεπιστημίου που διαθέτουν , μέσω του συνδέσμου https://e-students.teiwest.gr


Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι:

  • Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε κάνει την Ανανέωση Εγγραφής για το τρέχον εξάμηνο. (Δεν αφορά τους φοιτητές πρώην ΤΕΙ).
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος  και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
  • Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Χειμερινού Εξαμήνου και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα.
  • Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ στο e-mail: .

    Από τη Γραμματεία του Τμήματος