Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Αν είστε φοιτητής/τρια* του Πανεπιστημίου Πατρών, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (κινητικότητα το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο).

Για ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε:

  1. τις διαφάνειες  (ERASMUS+ Studies 2023-2024) από το ενημερωτικό zoom Erasmus+
  2. τις Erasmus+ δι-ιδρυματικές συμφωνίες εντός Ευρώπης ανά Τμήμα, και
  3. το σύνδεσμο για την online αίτησή σας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20/02/2023 – 06/03/2023


Στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Erasmus+ ΚΑ131 εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές

Σχετικοί σύνδεσμοι:


Οδηγίες υποβολής αιτήσεων

Οδηγίες χρήσης Πλατφόρμας αιτήσεων Erasmus – Σπουδές

 *αφορά τους φοιτητές:
1) όλων των κύκλων σπουδών
2) οι οποίοι δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι τόσο κατά την υποβολή αίτησης όσο και κατά τη μετακίνηση