Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Αν είστε φοιτητής/τρια* του Πανεπιστημίου Πατρών, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (κινητικότητα το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο).


Για ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε:


Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 01 – 14 / 03/ 2022


Επίσης, θα βρείτε παρακάτω:

  1. τα κριτήρια μοριοδότησης για το Erasmus+ για Σπουδές kritiria_studies
  2. τις οδηγίες χρήσης για την online αίτηση Οδηγίες χρήσης online αίτησης_Erasmus+ για Σπουδέ
  3. προτεινόμενο βιογραφικό σημείωμα cv_format_el

Στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

  • Erasmus+ KA131 εξερχόμενη κινητικότητα για Σπουδές
  • Υπεύθυνη: κα Γκέλυ Παυλοπούλου
  • τηλ.: 2610-996610, e-mail:

Σχετικοί σύνδεσμοι:


*αφορά τους φοιτητές:

  1. όλων των κύκλων σπουδών
  2. οι οποίοι δεν έχουν καταστεί πτυχιούχοι τόσο κατά την υποβολή αίτησης όσο και κατά τη μετακίνηση
  3. οι οποίοι έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε μαθήματα του α’ έτους σπουδών.