Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Την Τρίτη 9-Μαϊου 2023 και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Θεόδωρου Αντωνιάδη, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», στην Αίθουσα Προβολών του τμ. Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με θέμα:

Η επίδραση του φωτός στην αύξηση και στις φωτοσυνθετικές χρωστικές επιλεγμένων κυανοβακτηρίων.