Εικόνα Ενημέρωση Ωρολόγιο Προγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Αναρτήθηκε το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 για τους φοιτητές του Π.Π.Σ Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Α.Υ) και του παλαιού Π.Π.Σ Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Τ.Α.Υ).