Εικόνα Ανανέωση Εγγραφής
Print Friendly, PDF & Email

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (δεν αφορά τους φοιτητές των πρώην τμημάτων Τ.Ε.Ι) ότι  η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα είναι ανοικτή από 01-09-2022 έως και 31-10-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να κάνουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών κάθε εξάμηνο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για :

  1. Λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού  από τη Γραμματεία και
  2. Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων. (Για την περίοδο Δήλωσης Μαθημάτων θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση).

Το παραπάνω ΔΕΝ αφορά τους φοιτητές των πρώην τμημάτων Τ.Ε.Ι, Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων )

Η ανανέωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr από 01-09-2022 έως και 31-10-2022 όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο, οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών μέσω του email : .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος