Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές
Print Friendly, PDF & Email

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00μμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΣΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»., με θέμα:

«Επίδραση του επιπέδου διατροφής στη φυσιολογική απόκριση της ρόκας (E.sativa) και του γάστρου (L.saliens) σε υφάλμυρο πειραματικό σύστημα ενυδρειοπονίας μικρής κλίμακας»

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (ZOOM):

https://upatras-gr.zoom.us/j/95037647534?pwd=V29GUERnclZncURvR2NPLzEyc2ZLUT09

Meeting ID: 950 3764 7534

Passcode: 376787