Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές
Print Friendly, PDF & Email

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture» Β’ Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22

Δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο.