Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος συνεχίζει να γίνεται μέσω τηλεφώνου 26310 58253 -58353, Fax: 26310 58287 και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: .

Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Εκ της Γραμματείας.