Ενημέρωση για την Υποβολή Αιτήσεων Μετεγγραφής/Μετακίνησης φοιτητών

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 149130/Ζ1/2.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021”,  η υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης από τους δικαιούχους φοιτητές θα υλοποιηθεί μέσω της  πλατφόρμας  του ΥΠΑΙΘ (https://transfer.it.minedu.gov.gr) από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Για την αναφορά τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την…

Περισσότερα