Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης της από 12/10/2020 προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών», MIS 5030937, που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»

Αποτελέσματα  Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021» Επιτυχόντες 1. Μυλωνά Κυριακή 2. Ψαρράς Σπυρίδων 3. Νάκος Κωνσταντίνος 4. Κάππος Παναγιώτης 5. Κώνστας Σπυρίδων 6. Γιανναρά Μαρία 7. Γκρίλλα Χρυσούλα 8. Ντίνα Βασιλική 9. Θεοδωρακάκη Ελεούσα

Περισσότερα