Ενημέρωση για την Εκπαιδευτική Διαδικασία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γραμματείας της Πρυτανείας  που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία από την Τρίτη 3/11/2020 τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών Ζωικής παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΖΠΑΥ)  και Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (ΤΑΥ) μπαίνουν σε καθεστώς παροχής διδασκαλίας εξ αποστάσεως. ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν και εξακολουθούν να παρέχονται διά ζώσης  τα εργαστήρια του Ζ΄εξαμήνου του  Προγράμματος Σπουδών…

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/30-10-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρατείνονται οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02-11-2020 έως και Τρίτη 10-11-2020 Επισημαίνεται ότι Δήλωση Μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και οι πρωτοετείς φοιτητές…

Περισσότερα