Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/21-10-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Πέμπτη 22-10-2020 έως και Τετάρτη 28-10-2020 Επισημαίνεται ότι Δήλωση Μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και οι πρωτοετείς φοιτητές…

Περισσότερα

Θεσμός Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Στο πλαίσιο της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία, κάθε χρόνο λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ο θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» στα Τμήματα του Ιδρύματος. Συνεχίζοντας το θεσμό για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/15.10.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, τηρουμένων των μέτρων της υπ’ αριθμ.…

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ηλεκτρονικής Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr θα παραμείνει ενεργή από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14:00 μ.μ. προκειμένου οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός της καθορισμένης προθεσμίας, να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που…

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Προφορική Συνέντευξη των Υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης αξιολόγησης των φακέλων των υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται οι κάτωθι υποψήφιοι σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρες 16:00 – 20:00 όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Ονοματεπώνυμο Ώρα 1 Γιανναρά…

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Οδηγός για Πρωτοετείς Φοιτητές

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός για Πρωτοετείς Φοιτητές δημιουργήθηκε ώστε οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών να οδηγηθούν με ευκολία σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με ιδιαίτερη χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι το  Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέρει ψηφιακά όλες τις υπηρεσίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του…

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2020-2021 Τμ. ΖΠΑΥ (πρώην ΤεχνΑλΥδ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με…

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης της από 15/09/2020 προκήρυξης αιτούντων φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των ενστάσεων από τους φοιτητές του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (ΤεχνΑλΥδ) του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών», MIS 5030937, που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από…

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 (v2 09/10/20)

Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου  2020-21 (09/10/20)  για τους φοιτητές του τμήματος  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σύμφωνα με το σχέδιο εκπαιδευτικής λειτουργίας υπό τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες,  οι διαλέξεις  όλων των μαθημάτων, θα γίνουν εξ αποστάσεως  τις ώρες και μέρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο  πρόγραμμα. Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθημάτων  θα γίνουν δια…

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ακαδ. Έτους 2020-2021, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ΠΡΕΠΕΙ να εισέρχονται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (http://eggrafes.upatras.gr), για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους. Το εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα…

Περισσότερα

Έναρξη Μαθημάτων – Ενημέρωση Φοιτητών προγράμματος ΖΠΑΥ (3° εξάμηνο)

Σύμφωνα με το σχέδιο εκπαιδευτικής λειτουργίας υπό τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες σας ενημερώνουμε ότι: Οι διαλέξεις όλων των μαθημάτων θα γίνουν εξ’ αποστάσεως τις ώρες και μέρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις των μαθημάτων θα γίνουν δια ζώσης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού…

Περισσότερα