Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας φοιτητών/-τριών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα & οι Οδηγίες των Τελετών…

Περισσότερα